Tekla căn bản
Tekla Structures 2017 Cơ bản - 01
Xếp hạng video 0 từ 5

Tekla Structures 2017 Cơ bản - 01

Hướng dẫn Tekla Structures 2017 Cơ bản. Tạo mới - Mở - lưu với tên khác cho mô hình dự án.