học tekla cơ bản
Hướng Dẫn sữ dụng tekla từ A tới Z
Xếp hạng video 0 từ 5

Hướng Dẫn sữ dụng tekla từ A tới Z

Học là một quá trình. Sử dụng được phần mềm là một chuyện và ứng dụng thực tế lại là một vấn đề khác, nó còn phụ thuộc vào tư duy của các Bạn.

Tekla Structures 2017 Cơ bản - 01
Xếp hạng video 0 từ 5

Tekla Structures 2017 Cơ bản - 01

Hướng dẫn Tekla Structures 2017 Cơ bản. Tạo mới - Mở - lưu với tên khác cho mô hình dự án.