tekla nâng cao
Lý do các nhà thầu, tổng thầu lớn đang sử dụng Tekla Structures
Xếp hạng video 0 từ 5

Lý do các nhà thầu, tổng thầu lớn đang sử dụng Tekla Structures

Lý do các nhà thầu, tổng thầu lớn đang sử dụng #Tekla_Structures cho các công trình bê tông cốt thép có kết cấu phức tạp: Miền Bắc có #ThyssenKrupp, ...

Hướng dẫn thêm loại bu lông mới vào mô hình Tekla Structures
Xếp hạng video 0 từ 5

Hướng dẫn thêm loại bu lông mới vào mô hình Tekla Structures

Hướng dẫn thêm loại bu lông mới vào mô hình Tekla Structures.