[Học Tekla ] ✔️ Buổi 1 Giới thiệu Tekla, Cách xây dựng lưới trục Hattesale com

✓ Cách phân tích nội lực nhà xưởng, đọc nội lực nguy hiểm ✓ Cách xuất nội lực ✓ Được tặng miễn phí phần mềm HTS - ZAMIL ( 700 K ) + 20 File excel cho 5 bạn đăng ký sớm nhất ✓ Sử dụng phần mềm HTS - ZAMIL để tính toán các cấu kiện: Cột, kèo, chuyển vị, liên kết, xà gồ... ✓ Tham gia Group facebook: " HTS - TEKLA" để trao đổi về tính kết cấu và học Tekla ( link Group ) 🎁 Phần 2: Vẽ TEKLA nhà xưởng ✓ Giới thiệu giao diện và chức năng các công cụ trong Tekla ✓ Cách tạo lưới trục ✓ Cách sử dụng công cụ có sẵn của tekla để vẽ các cấu kiện thủ công: Cột, kèo, liên kết ✓ Cách sử dụng Tool Peb để tăng tốc độ vẽ mô hình nhà xưởng ✓ Cách vẽ các liên kết, xà gồ, ty xà gồ, cửa trời...