02 - Sơ lược về thiết kế cơ sở dữ liệu

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn một số khái niệm cơ bản về thiết kế dữ liệu hay còn gọi là "database design" với ví dụ bằng Excel.