Cách pha màu xanh lam xanh ngọc như lá cây trên cành

Cách pha màu xanh lam, pha trộn màu xanh ngọc và nhiều màu xanh khác với tỷ lệ pha cố định.