GIỚI THIỆU MÁY PHUN VỮA TRÁT TƯỜNG ĐIỆN 1 PHA (220V) F5 NPL

Hiện tại chúng tôi đã có 2 dòng G5 và G6 được cải tiến từ dòng F5 và F6 vô cùng ổn định và cực kỳ hiệu quả nhé anh em.