Mệnh Hỏa làm thế nào để may mắn, phú quý, gia tăng tài lộc cho mình

Mệnh Hỏa nhờ đâu để may mắn, phú quý, gia tăng tài lộc ? Những người mệnh Hỏa có tính cách đặc trưng rất năng nổ, ưa thích hoạt động, thường giữ vai trò là người lãnh đạo, chỉ huy. Ngoài ra, một điểm nổi bật của người mệnh Hỏa đó là những người có tính cách mạnh mẽ, không thích quy tắc và hành động bất chấp hậu quả. Xét về mặt tích cực, Hỏa đại diện cho sự công bằng và danh dự. Về mặt tiêu cực nó tiêu biểu cho sự gây hấn và chiến tranh.
Thẻ video: còn thiếu