Phim tài liệu: BIM - Xây dựng thông minh (Tekla cut)

Dự án ứng dụng Tekla Structures được đề cập trong video bao gồm: 1. Dự án thủy điện Nam Ngiep 1 (Lào) do Công ty CP Sông Đà 5 làm nhà thầu xây lắp. 2. Dự án Vinhomes Landmark81 do Công ty CP Xây dựng Coteccons xây dựng. 3. Dự án cầu Thủ Thiêm 2 do Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam (TEDI South) làm tư vấn thiết kế cùng đơn vị WSP Phần Lan.