Thiết kế nhà thép nhanh chóng với Tekla Structural Designer

Thiết kế nhà thép ứng dụng làm nhà để xe hoặc nhà trồng rau sạch …với Tekla Structural Designer vô cùng nhanh chóng, đơn giản và chính xác. Việc xây dựng mô hình và tính toán theo tiêu chuẩn quốc tế nhanh chóng giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Với chức năng xuất ra bản vẽ cấu trúc là thế mạnh tuyệt đối của TSD so với các phần mềm khác cộng với khả năng xem xét trực quan mô hình giúp bạn có sự tự tin lớn khi làm việc với mọi đối tượng khách hàng.
Thẻ video: còn thiếu