Dimash reaccion nano

Dimash reaccion nano смотреть последние обновления за сегодня на .

👽 NO PUEDE SER HUMANO 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 ! La mejor voz del mundo !

636590
20777
2513
00:11:29
13.07.2021

👽 NO PUEDE SER HUMANO 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 ! La mejor voz del mundo ! Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #VozIncreible #Reaccion

🙏 LA VOZ DE UN ANGEL 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | SINFUL PASSION - Dimash Kudaibergen 🎤

146950
8494
765
00:08:49
17.07.2021

🙏 LA VOZ DE UN ANGEL 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | SINFUL PASSION - Dimash Kudaibergen 🎤 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 Créditos de la imagen en miniatura : The pearl of Dimash Hong Kong Canal oficial : 🤍 #Dimash #SinfulPassion #Reaccion

😱 UNA CANCIÓN IMPOSIBLE 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - DIVA DANCE 🎤

23661
2834
219
00:03:20
14.08.2021

Nos vemos en instagram !! 👉 🤍 😱 UNA CANCIÓN IMPOSIBLE 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - DIVA DANCE 🎤 Link de video original : 🤍 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #DivaDance #Reaccion

👏 DIMASH SIENDO DIMASH 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤

20705
2358
211
00:08:24
14.08.2021

Nos vemos en instagram !! 👉 🤍 👏 DIMASH SIENDO DIMASH 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #DimashSiendoDimash #Reaccion

😱 ES ALGO SOBRENATURAL 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 Ogni Pietra - Olimpico

178314
10333
906
00:07:46
23.07.2021

😱 ES ALGO SOBRENATURAL 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 Ogni Pietra - Olimpico Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #OgniPietra #Olimpico

😱 COMO HIZO ESO 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 Adagio ( En vivo )

68263
5371
642
00:08:09
25.07.2021

😱 COMO HIZO ESO 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 Adagio ( En vivo ) Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #Adagio #Reaccion

😱 DIMASH HACE LO IMPOSIBLE 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - Unforgettable Day | GAKKU 🎤

128712
7348
747
00:09:21
06.08.2021

😱 DIMASH HACE LO IMPOSIBLE 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - Unforgettable Day | GAKKU 🎤 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 Letra: Bir körgennen ğaşıq boldım öziñe Erkelegen balday tätti sözine Qılığınmen bawrap aldın janımdı Qaray berdim nurğa tolı jüzine Pay-pay şirkin Umıtılmas kün Pay-pay şirkin Umıtılmas kün Añsap kütken armanım sen Alawlağan tañdarım sen Alaqanday ayalaytın Añsarım da ardağım sen Shéi dōu wúfǎ mìnglìng jīyuè de xīnlíng Shéi dōu wúfǎ pūmiè qínggǎn de huǒyàn Rúruò shàngcāng jiāng nǐ cìyǔle wǒ Wǒ jiùshì shìjiè shàng zuì xìngfú de rén Duōme měihǎo, zhè nánwàng de yītiān Duōme měihǎo, zhè nánwàng de yītiān Nǐ shì wǒ mèng zhōng qíngrén Nǐ shì wǒ límíng zhī guāng Shì bǎibān hēhù de liànrén Shì qiān bān chǒng'ài de gūniáng Sni zhanym qimaimyn, qimaimyn Seni qalai osgege silaimyn men #Dimash #UnforgettableDay #Reaccion

👏 UNA VOZ ÚNICA 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 AUTUMN STRONG

30812
2954
370
00:09:16
20.08.2021

Nos vemos en instagram !! 👉 🤍 👏 UNA VOZ ÚNICA 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 AUTUMN STRONG Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #AutumnStrong #Reaccion

🎤 DIMASH ACAPELLA 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - SOS ( especial 20K )

9881
1431
140
00:05:29
31.07.2021

🎤 🔥 DIMASH ACAPELLA 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - SOS ( especial 20K ) Link de video original : 🤍 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #Acapella #Reaccion

😮 A PUNTO DE LLORAR 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - Unforgettable Day ( en vivo ) 🎤

29874
2964
448
00:07:52
05.08.2021

😮 A PUNTO DE LLORAR 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - Unforgettable Day ( en vivo ) 🎤 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 Letra: Bir körgennen ğaşıq boldım öziñe Erkelegen balday tätti sözine Qılığınmen bawrap aldın janımdı Qaray berdim nurğa tolı jüzine Pay-pay şirkin Umıtılmas kün Pay-pay şirkin Umıtılmas kün Añsap kütken armanım sen Alawlağan tañdarım sen Alaqanday ayalaytın Añsarım da ardağım sen Shéi dōu wúfǎ mìnglìng jīyuè de xīnlíng Shéi dōu wúfǎ pūmiè qínggǎn de huǒyàn Rúruò shàngcāng jiāng nǐ cìyǔle wǒ Wǒ jiùshì shìjiè shàng zuì xìngfú de rén Duōme měihǎo, zhè nánwàng de yītiān Duōme měihǎo, zhè nánwàng de yītiān Nǐ shì wǒ mèng zhōng qíngrén Nǐ shì wǒ límíng zhī guāng Shì bǎibān hēhù de liànrén Shì qiān bān chǒng'ài de gūniáng Sni zhanym qimaimyn, qimaimyn Seni qalai osgege silaimyn men #Dimash #UnforgettableDay #Reaccion

💥 HACE LO QUE QUIERE CON SU VOZ 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 DAYBREAK ( LIVE )

10839
1421
157
00:06:31
05.10.2021

💥 HACE LO QUE QUIERE CON SU VOZ 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 DAYBREAK ( LIVE ) Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 Letra : Nà shì yīgè qiūtiān Fēng er nàme chánmián Ràng wǒ xiǎngqǐ tāmen Nà shuāng wú zhù de yǎn Jiù zài nà měilì fēngjǐng xiāngbàn dì dìfāng Wǒ tīngdào yī shēng jù xiǎng zhèn chè shāngǔ Jiùshì nàgè qiūtiān Zài kàn bù dào bàba de liǎn Tā yòng tā de shuāng jiān Tuō qǐ wǒ chóngshēng de qǐdiǎn Hēi'àn zhōng lèishuǐ zhān mǎnle shuāng yǎn Bùyào líkāi bùyào shānghài Wǒ kàn dào bàba māmā jiù zhème zǒu yuǎn Liú xià wǒ zài zhè mòshēng de rén shìjiān Bù zhīdào wèilái hái huì yǒu shé me fēngxiǎn Wǒ xiǎng yàojǐn jǐn zhuā zhù tā de shǒu Māmā gàosù wǒ xīwàng hái huì yǒu Kàn dào tàiyáng chūlái, māmā xiàole Tiānliàngle Zhè shì yīgè yèwǎn tiānshàng sù xīng diǎn diǎn Wǒ zài mèng lǐ kànjiàn wǒ de māmā Yīgèrén zài shìshàng, yào xuéhuì jiānqiáng Nǐ bùyào líkāi bùyào shānghài Wǒ kàn dào bàba māmā jiù zhème zǒu yuǎn Liú xià wǒ zài zhè mòshēng de rén shìjiān Wǒ yuàn wéi tā jiànzào yīgè měilì de huāyuán Wǒ xiǎng yàojǐn jǐn zhuā zhù tā de shǒu Māmā gàosù wǒ xīwàng hái huì yǒu Kàn dào tàiyáng chūlái tāmen xiàole Tiānliàngle #Dimash #VozIncreible #Reaccion

😱 CUÁNTOS TONOS SUBE 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - OPERA 2 ( en vivo ) 🎤

43394
3890
499
00:06:35
30.07.2021

😱 CUÁNTOS TONOS SUBE 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - OPERA 2 ( en vivo ) 🎤 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #Opera2 #Reaccion

🙏 UN ANGEL EN LA TIERRA 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | AVE MARIA - Dimash Kudaibergen 🎤

40638
4046
343
00:06:35
30.08.2021

🙏 UN ANGEL EN LA TIERRA 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | AVE MARIA - Dimash Kudaibergen 🎤 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #SinfulPassion #Reaccion

🙏 TE LLEVA AL CIELO 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - Hello ( en vivo ) 🎤

67908
5146
499
00:08:14
27.07.2021

🙏 TE LLEVA AL CIELO 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - Hello ( en vivo ) 🎤 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #Hello #Reaccion

👏 TODA UNA LEYENDA 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - My Heart Will Go On ( en vivo ) 🎤

20004
2417
250
00:07:28
01.08.2021

👏 TODA UNA LEYENDA 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen - My Heart Will Go On ( en vivo ) 🎤 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 Letra: Every night, in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far, across the distance And spaces between us, You have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you opened the door. And you're here in my heart. And my heart will go on and on. Love can touch us one time, And last for a lifetime. And never let go till we're gone. Love was when I loved you, One true time to hold on to. In my life, we'll always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you opened the door. And you're here in my heart. And my heart will go on and on. You're here, there's nothing I fear. And I know that my heart will go on. We'll stay, forever this way. You are safe in my heart. And my heart will go on and on. #Dimash #MyHeartWillGoOn #Reaccion

⚡ EL PODER DE SU VOZ 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 The Show Must Go On - Queen

63053
5082
422
00:07:46
20.07.2021

⚡ EL PODER DE SU VOZ 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen 🎤 The Show Must Go On - Queen (tuve que subirlo nuevamente por cuestiones de copy 😑) Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #TheShowMustGoOn #Reaccion

💥 TRIBUTO A MICHAEL JACKSON 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen ( en vivo ) 🎤

20851
2210
217
00:07:22
03.08.2021

💥 TRIBUTO A MICHAEL JACKSON 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen ( en vivo ) 🎤 Link del video original : 🤍 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #MichaelJackson #Reaccion

🤔 VITAS O DIMASH 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Vitas - OPERA 2 (en vivo) 🎤

21556
1502
370
00:07:41
01.08.2021

Opinión hecha con el mayor respeto por estos dos increíbles artistas. Son únicos ! 🤔 VITAS O DIMASH 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Vitas - OPERA 2 (en vivo) 🎤 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Vitas #Opera2 #Reaccion

🎬 Reaccionando a DIMASH | MEJORES MOMENTOS | parte 1 | Video completo en youtube 👏🏼👏🏼👏🏼

3473
459
16
00:00:46
20.07.2021

🎬 Reaccionando a DIMASH | MEJORES MOMENTOS | parte 1 | Video completo en youtube 👏🏼👏🏼👏🏼 #Dimash #Dears #Reaccion

💥 DIMASH SORPRENDE 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen / FLY AWAY🎤 2021

4769
829
141
00:06:21
11.09.2021

💥 DIMASH SORPRENDE 🔥 REACCION EN ESPAÑOL | Dimash Kudaibergen / FLY AWAY🎤 2021 Gracias por tu visita ! ¡ SÍGUEME EN MIS OTRAS REDES ! ✔ TIKTOK: 🤍 ✔ FACEBOOK: 🤍 ✔ INSTAGRAM: 🤍 ☕Si aprecias mi trabajo, me puedes invitar un café ► 🤍 #Dimash #FlyAway #Reaccion

🎬 Reaccionando a DIMASH | MEJORES MOMENTOS | parte 2 | Video completo en youtube 👏🏼👏🏼👏🏼

2819
405
18
00:00:54
20.07.2021

🎬 Reaccionando a DIMASH | MEJORES MOMENTOS | parte 2 | Video completo en youtube 👏🏼👏🏼👏🏼 #Dimash #Dears #Reaccion

PONEMOS A PRUEBA A DIMASH con STRANGER | Vocal Coach REACTION & ANALYSIS

207931
7953
634
00:11:47
16.06.2022

PONEMOS A PRUEBA A DIMASH cpn STRANGER | Vocal Coach REACTION & ANALYSIS ❤️ Suscríbete al canal : 🤍 👉🏽¿Quieres tu Diagnóstico vocal?: 🤍 👉🏽¿Quieres enviar un presente a CECI DOVER?: Apartado postal 113 - CP 08924 - Santa Coloma de Gramenet- Barcelona Quieres mirar contenido a pedido para ti? 👉🏽👉🏽🤍 Sigue mi canal secundario 🤍 💥💥hazte miembro del canal y apóyalo !👉🏼 🤍 - 👇🏼👇🏼👇🏼Te recomiendo mirar el video completo A capella style - Stranger - Dimash Kudaibergen. HD Isolation. 🤍 Créditos FYT Channel - QUieres tener mi mismo set up? No te culpo!!. 🎤Quieres tener mi mismo micrófono? Rode NT2-A 👉🏼 🤍 🎛 Mi mesa de mezclas Behringer Xenyx x1204 👉🏼🤍 🎬 Mi cámara principal: Canon EOS 90D 🤍 🎬 Mi cámara secundaria: Logitec👉🏼 🤍 💡Mi Kit de Iluminación : 👉🏼🤍 🔊Mis Altavoces 👉🏼 🤍 🎹 Mi teclado 👉🏼🤍 - ❤️ Donaciones : 🤍 Sígueme en redes sociales ▶️Website: 🤍cecidover.com 💙Facebook:🤍 ❤️Instagram: 🤍 💛Twitter: 🤍 💜YouTube: 🤍 ❤️Patreon : 🤍 - 👇CURSO DE TÉCNICA VOCAL GRATUITO. ✔️técnica principiantes 🤍 ✔️Técnica media -avanzada 🤍 ✔️Clases en directo 🤍 Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.

Primera Reacción a Dimash - SOS Análisis Vocal

82082
3961
331
00:15:13
07.10.2021

Mi primera reacción a nada más y nadie menos que a Dimash Regálanos un like Si te gusto el vídeo 😃 Ya contamos con clases en linea. Más información 👇👇 abajo en el link 👇👇 Equipo Utilizado: ➜➜Shure SM58: 🤍 ➜➜Shure BETA58A: 🤍 ➜➜INTERFACE Una Entrada: 🤍 ➜➜INTERFACE Dos Entradas: 🤍 ➜➜Monitores KRK: 🤍 _ 👉👉 CLASES EN LINEA: 🤍 Redes sociales: ➡️➡️ TikTok 🤍 ➡️➡️ Página web: 🤍 ➡️➡️ Instagram: 🤍 ➡️ ➡️ 🤍 Algunos de los enlaces Contienen un código de afiliación, lo que nos permite ganar una pequeña comisión sin ningún costo adicional a ti. #bluestudios

VOCAL STUDENT REACTS TO " IKANAIDE " BY DIMASH

70142
6364
448
00:15:15
26.03.2022

GRACIAS A TODOS POR SU APOYO!!!!! THANK YOU ALL FOR YOUR SUPPORT!!!! 🤍 🤍

Reacción a DIMASH [Stranger] x Vocal Coach. 🔥ANÁLISIS

109893
6128
475
00:13:53
26.04.2022

⚠️PLEASE TURN ON THE AUTOMATIC ENGLISH SUBTITLES⚠️ Vocal coach reacciona a Dimash. Analizo su registro, tesitura, recursos vocales, emisión de sonido. También analizo la composición de "Stranger". Muchas opiniones consideran a Dimash como el mejor cantante del mundo. Acá tienes su actuación completa sin interrupciones: 🤍 VOZ EN OFF: Ricardo Núñez NOTA: Disculpen la calidad del audio de este video que no es la habitual del canal. Hubo problemas técnicos y había que decidir entre no poner el video o sacarlo así mismo. Gracias. ✅SUSCRÍBETE Y ACTIVA LA CAMPANA 🤍 ✅SÍGUEME en 🤍 🔥🔥JENN ALL MÚSICA 🔥🔥 🤍 ➕ ANÁLISIS MUSICALES: 👇 🤍

🎶 S.O.S. - DIMASH 🎶 FAMILIA MUÑOZ - CALVO REACCIONA POR PRIMERA VEZ

81501
4440
178
00:05:41
21.03.2022

PLAYLIST DIMASH 🤍 Dimash es un artista que gusta y sorprende a todo el mundo y de todas las edades. Hoy queremos demostrarlo con esta reacción a S.O.S. para la que hemos invitado a la familia Muñoz - Calvo a conocer a este increíble cantante. #Dimash #SOS #Voz

ANALISIS/REACCION a DIMASH "STRANGER 2021" - Ema Arias

67321
5257
517
00:09:47
10.12.2021

Hola amis! acá les dejo el ANALISIS/REACCION a DIMASH "Stranger 2021" espero que les guste y no se olviden de comentar, ponerle like y compartir! acá les dejo mis redes! besotes! PARA COLABORAR CON EL CANAL: MATECITO ( FUERA DE ARGENTINA): 🤍 MATECITO ( ARGENTINA) : 🤍 = CONTACTO: 07emaarias🤍gmail.com MIS REDES: MI CANAL DE VLOGS : 🤍 TWITCH: 🤍 INSTAGRAM: 🤍 TIK TOK: 🤍 = VIDEO ORIGINAL: 🤍

DIMASH KUDAIBERGEN | SOS 2021 | REACCION EN ESPAÑOL

20644
1506
81
00:10:09
23.09.2022

REACCIONO A DIMASH CANTANDO S.O.S INVITAME UN CAFECITO 👇🏻🤍 🤍 DONACIÓN EN PAYPAL 👇🏻 🤍 Escríbeme en los comentarios que te parece Dimash 👇 Suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos! Sígueme en las redes sociales: - Instagram: 🤍saboresdelcanto 🤍 - Facebook: 🤍saboresdelcanto 🤍 - TikTok: 🤍saboresdelcanto 🤍 - YouTube: 🤍Sabores del canto 🤍 #dimash #sos #dimashkudaibergen #hello #trending #dimashreactions #musica #reacciones #reaccion #analisis #dimashreaction #dimash_kudaibergen_reaction _ Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance si made for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use.

DIMASH | Unforgettable day Gakku | IMPRESIONANTE D8 | vocal coach reaction & Analysis

281401
10143
485
00:07:25
21.02.2021

Versión número 1 entre las más pedidas! Impecable e impresionante Dimash. Vocal coach reaction / reacción y análisis Apoyo el canal! 👉🏼 🤍 ❤️ Suscríbete al canal : 🤍 ❤️ Donaciones : 🤍 Diana Ankudinova channel: No tengo los derechos de esta canción. Fragmentos utilizados como pieza con propósito educacional. Sígueme en redes sociales ▶️Website: 🤍cecidover.com 💙Facebook:🤍 ❤️Instagram: 🤍 💛Twitter: 🤍 💜YouTube: 🤍 * 👇CURSO DE TÉCNICA VOCAL GRATUITO. ✔️LISTA DE REPRODUCCIÓN -TÉCNICA PARA PRINCIPANTES. 🤍 ✔️Lista de reproducción MEDIO-AVANZADO 🤍 ✔️CLASES EN DIRECTO 🤍

🎬 Reaccionando a DIMASH | MEJORES MOMENTOS | parte 3 | Video completo en youtube 👏🏼👏🏼👏🏼

3964
526
34
00:00:51
20.07.2021

🎬 Reaccionando a DIMASH | MEJORES MOMENTOS | parte 3 | Video completo en youtube 👏🏼👏🏼👏🏼 #Dimash #Dears #Reaccion

DIMASH 💥THE STORY of ONE SKY (La historia de un cielo) 💥UNA HISTORIA QUE DUELE ... 🥺

15617
1660
144
00:30:36
14.11.2022

DIMASH 💥THE STORY of ONE SKY (La historia de un cielo) 💥UNA HISTORIA QUE DUELE ... 🥺 🤍DimashQudaibergen_official 🤍Dimashonelove 🤍DimashTOP ❤️MI CANAL SECUNDARIO❤️ 🤍 👇PINCHA AQUI SI QUIERES CONTENIDO EXCLUSIVO👇 💕 PATREON 🤍 LAS REACCIONES SON CASI TODAS DESMONETIZADAS... SOLO TE LLEVARÁ DOS MINUTOS Y TU AYUDA ES IMPRESCINDIBLE para SEGUIR ADELANTE ... 💕 PAYPAL 💕 🤍 💕¿QUIERES TENER MAS PRIVILEGIOS EN EL CANAL? MIRA ESTO ;) 💕 Conviértete en miembro de este canal para disfrutar de ventajas: 🤍 🤗No olvides suscribirte al canal y dar a la campanita 🤗 ❤️ Tu ayuda es indispensable para seguir con el canal ❤️ 👇🏻Más información aquí abajo👇🏻 😊ESTÁS SON LAS REDES SOCIALES DE SHEILA CARRASCO😊 ❤️ PAGINA WEB : 🤍 ❤️ YOUTUBE : 🤍 ❤️FACEBOOK : 🤍 ❤️INSTAGRAM : 🤍 ❤️SOUNCLOUD : 🤍 🔴¿Quereis ver mi Playlist de las reacciones de Sheila carrasco? 🤍 🔴¿Quieres ver el Home Studio donde Sheila graba sus covers y graba sus reacciones? 🤍 🔴¿Quieres verlos mejores covers de Sheila carrasco? 🤍 🔴¿Quieres ver el TRIBUTO de Mónica Naranjo que a echo Sheila carrasco? 🤍 💥TE RECOMIENDO VER EL VIDEO ORIGINAL 💥 🤍 *FAIR USE* No intention of copyright infringement. COPYRIGHTS: FAIR USE, Title 17, US Code (Sections 107-118 of the copyright law): All media in this video is used for purpose of review & commentary under terms of fair use. All footage, music & images used belong to their respective companies. All media in this video is used for purpose of reaction and commentary under terms of fair use. All footage, music & images used belong to their true owners. All content used in adherence to Fair Use copyright law. *Descargo de responsabilidad de derechos de autor En virtud de la Sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite el "uso justo" para fines tales como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas e investigación. El uso justo es un uso permitido por la ley de derechos de autor que de lo contrario podría estar infringiendo. El uso sin fines de lucro, educativo o personal inclina la balanza a favor del uso justo. Sin intenciones de infringir los derechos de autor. TODOS LOS DERECHOS PERTENECEN A SUS RESPECTIVOS DUEÑOS* #dimash #dimashkudaibergen #españolareacciona

LA obra MAESTRA - DIMASH The Story of One Sky (La historia de un cielo) Profesor de Música REACCIONA

6494
805
87
00:12:53
13.10.2022

🔥 LA obra MAESTRA - DIMASH The Story of One Sky (La historia de un cielo) Profesor de Música REACCIONA 🔥 Esta REACCIÓN sin dudas es una de las más especiales del canal, como siempre Dimash nos sorprende pero esta vez fue DEMASIADO. The Story of one sky es un grito por la paz entre tanta guerra! Espero que nos sirva para reflexionar! #Dimashreaction #dimashkudaibergen #dimashreaccion #thehistoryofoneskyreacts #lahistoriadeuncielo #dimash #dimashqudaibergen #dimashkudaibergen #димаш #димашкудайберген #dq #迪玛希 CONTACTO: profesornsuarez🤍gmail.com Video Original: EL CONTENIDO NO ME PERTENECE 🤍 Mis Redes: 🤍 Canal Secundario de Música 🤍 Donaciones: MercadoPago Link de 200$ (Pesos Argentinos) 🤍 Link de 100$ (Pesos Argentinos) 🤍 Link de 50$ (Pesos Argentinos) 🤍 Paypal 🤍 Reacción Quinto escalón 🤍 Minuatura y edición 🤍 Mi banda 🤍

ANÁLISIS DIMASH! Sinful Passion 😱🤔🥺

55676
3208
245
00:16:06
01.07.2021

Hola!!! cómo están??? Nuevo análisis a Dimash Kudaibergen... sigo sin salir de mi asombro de lo que este hombre es capaz de hacer! A medida que lo voy conociendo, e indago en su arte, puedo entender la magia que genera cuando canta! Les dejo un nuevo análisis!!! Espero que lo disfruten! Sean felices!!! y si es cantando, mejor aún!!! 🤍 Recorda que soy vocal coach y mis videos estan siempre pensados a personas con voces sanas. Si tenes alguna patologia, dolor, molestia en tu voz pedi un turno con tu laringologo cercano, que es el unico que puede diagnosticarte.

Stranger - Dimash

69976
5583
349
00:08:36
24.08.2021

Video reaction a nueva canción de Dimash Stranger presentada en New Wave 2021. #jomymusicreaccion #Dimash

REACCIÓN / REACTION "Your Love" Dimash Kudaibergen - (Spanish with subtitles)

160903
7273
1158
00:12:48
16.03.2020

#DimashKudaibergen #reaction #reaccion #sorprendente #yourlove Reaccionando en compañía a la nueva canción de Dimash.

REACCIONANDO A The Story of One Sky DIMASH

6730
827
81
00:15:03
09.10.2022

Esta es una Reacción realizada al video de Dimash Qudaibergen -The Story of One Sky DIMASH Video original: 🤍 ● ¡Sigueme por aqui! 👀 •Redes: 🤍 No olvides darle like y compartir ayudarías mucho USO JUSTO Sin intención de infracción de derechos de autor. DERECHOS DE AUTOR: USO JUSTO, Título 17, Código de EE. UU. (Secciones 107-118 de la ley de derechos de autor): Todos los medios en este video se utilizan con fines de revisión y comentario bajo los términos de uso justo. Todo el metraje, la música y las imágenes utilizadas pertenecen a sus respectivas empresas. #dimash #dimashkudaibergen #thestoryofonesky #Reaccion #apolooscar

DIMASH | OPERA 2 | NO CONOCÍA ESTA VERSIÓN! | Vocal Coach reaction (TWITCH LIVESTREAM)

78114
4965
372
00:04:30
09.03.2021

DIMASH | OPERA 2 | QUE SORPRESA |Vocal Coach reaction Sígueme en Twitch para no perderte los directos! 👉🏼 🤍 Mira los estrenos por adelantado 👉🏼 🤍 ❤️ Suscríbete al canal : 🤍 ❤️ Donaciones : 🤍 * 👇🏼👇🏼👇🏼Mi tienda de productos 🎤Quieres tener mi mismo micrófono? Rode NT2-A 👉🏼 🤍 🎛 Mi mesa de mezclas Behringer Xenyx x1204 👉🏼🤍 🎬 Mi cámara:👉🏼 🤍 💡Mi Kit de Iluminación : 👉🏼🤍 🔊Mis Altavoces 👉🏼 🤍 🎹 Mi teclado 👉🏼🤍 * No tengo los derechos de esta canción. Fragmentos utilizados como pieza con propósito educacional. * Sígueme en redes sociales ▶️Website: 🤍cecidover.com 💙Facebook:🤍 ❤️Instagram: 🤍 💛Twitter: 🤍 💜YouTube: 🤍 * 👇CURSO DE TÉCNICA VOCAL GRATUITO. ✔️LISTA DE REPRODUCCIÓN -TÉCNICA PARA PRINCIPANTES. 🤍 ✔️Lista de reproducción MEDIO-AVANZADO 🤍 ✔️CLASES EN DIRECTO 🤍

(REACCIÓN) Dimash Kudaibergen [SUB. ESPAÑOL] - S.O.S. d'un terrien en detresse (Subtitulada)

12055
1076
106
00:06:17
16.02.2022

HEEEEEEEEEEEYOOOOOOOOOOO hoy reacionamos al tema de Dimash Kudaibergen [SUB. ESPAÑOL] - S.O.S. d'un terrien en detresse (Subtitulada)🕺🏻 🔥 Socials: 👇🏼💜✨ Twitch➡️ 🤍 Twitter ➡️ 🤍 Instagram➡️ 🤍 TikTok➡️ 🤍 Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar tu like y tu subscripción activando ✅ LA CAMPANITA 🔔❤️ ¡Nos vemos en el próximo!😎

ASI SUENA EL PRINCIPE DIMASH CANTANDO EN ESPAÑOL ✨ | REACCION por primera vez a Dimash en ESPAÑOL

233559
7735
385
00:04:55
19.09.2022

Hello friends, I hope you enjoyed the video. If you liked the video, let me know in the comment section and leave your like! Thank you! Hi guys! I have created an account on Patreon, if you want to support me, I leave the link here: -✨ 🤍 ✨ (I will be uploading exclusive content and you will also have early access of up to a day or two to watch the videos, before they are public on YouTube). Tanks for the support! 😊 Hola amigos, espero que hayan disfrutado del video, si es así dejamelo saber apoyandome con un buen me gusta :) Original video: 🤍 #Dimash #DimashKudaibergen #DimashEnEspañol - Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Dimash Kudaibergen - SOS [Reacción y Comentarios] (Classical Crossover)

53593
3884
309
00:14:29
04.09.2022

Primera vez escuchando a Dimash Kudaibergen interpretando SOS, básicamente una audio reacción del video que elegí aunque recomiendo ampliamente sobre todo para una primera escucha sus versiones Sina arreglos en vivo en los que realmente luce no sólo la fuerza sino el dominio tonal de su voz. 🤍 #dimashkudaibergen #dimashkudaibergenreaction

Назад
Что ищут прямо сейчас на
dimash reaccion nano pk xd new 5ghz wifi Boulevard Depo Procès билим nhac hoa azul deep hole VW Kombi торт шоколадный hoofdzin реутов тв тао Paródia chinesemix Qucee jaws 4k 5 сезон Danmachi мини телефон